MENU

OPD o Out-Patient Department

- Ang konsultahan ay mula Lunes hanggang Biyernes maliban sa Pista-Opisyal, Sabado at Linggo.

ER o Emergency Room

- bukas ng 24/7  oras

- Ang malubha at nangangailangan lamang ng agarang lunas ang  tinatanggap

Para sa pangkalahatang kaalaman:

  • Pangalagaan lahat ng mga kagamitan at pera. Hindi responsibilidad ng mga kawani ng ospital ang anumang mawawala kaninuman.
  • Isang bantay, isang pasyente lamang po.
  • Huwag magtitiwala kaninuman.
  • Pinapayuhan ang lahat na maghulog at gumamit ng Philhealth.
  • Kung may nararamdaman, magpakunsulta kaagad. Mainam na ang maagap kaysa sa mahuli at magsisi.