MENU

A. Oras ng Dalaw

                Charity Ward                                      03:00 PM - 07:00 PM

                     Payward                                            10:00 AM - 12:00 NN

                                                                                   03:00 PM - 7:00 PM

                Ipinagbabawal ang pagsama ng mga batang may edad 14 na taon pababa.

B. Mga Kailangan kapag may Philhealth ang pasyente:

                Individually Paying / Self Employed

                                1. Form 1.

                                2. MDR (updated/bago).

                                3. Kontribusyon o pinagbayaran sa Philhealth.

                                                *3 Buwan na bayad bago maospital

                Indigent

                                1. Form 1.

                                2. MDR (updated/bago).

                                                Validity period: dapat sakop ang mga araw at petsa ng

                                                pagkaka-ospital ng pasyente.

                4 P's

                                1. Form 1.

                                2. 4 P's ID.

                                3. Marriage Contract (kapag asawa ang pasyente).

                                    Birth Certificate (Kapag anak ang pasyente).

                                    Birth Certificate ng miyembro.

                                                (kung dependent ang magulang na edad 60 pataas).

                OFW / OWWA

                                1. Form 1.

                                2. MDR (updated / bago).

                                                Valid period: dapat sakop ang araw at petsa ng pagkakaospital

                   ng pasyente.

                Retiree / Pensioner

                                1. Form 1.

                                2. MDR (updated / bago).

                Kung walang Philhealth pero may IPK (Impok PangKalusugan)

                                1. I.D. ng IPK.

                                2. Dapat Updated ang hulog.

                Para sa may kompletong requirements ng Philhealth, ipasa ang mga ito sa Philhealth Unit sa ospital. Humingi ng stub na sa katunayan ay aprubado na ang Philhealth.

Proseso ng paggamit ng Philhealth sa Ospital:

 1. Kapag may reseta ang doctor, pumunta sa botika para palagyan ng presyo ang gamot.
 2. Patatakan ang reseta sa may Billing and Claims Unit at kuhanin ang mga gamot sa botika.
 3. Kapag may X ang reseta, bilhin ang gamot sa ibang botika. Humingi ng resibo sa binilhan at itago ang resibo.
 4. Kapag sa gabi binigyan ng reseta, ipakita sa botika ang stub na ibinigay ng Philhealth Unit.

 1. ***Kung walang kahit anong pantulong medical na magagamit, lumapit sa Medical Social Service (MSS) amagpa-interview para sa Point-of-Care.

C. Mga Ipinagbabawal sa Ospital:

                  1. Paninigarilyo sa loob at labas ng ospital.

                2. Pagkakalat ng mga pagkain at mga basura.

                Paraan ng Pagtatapon ng Basura:

-          Berdeng Basurahan : NABUBULOK

-          Itim na Basurahan : Di-NABUBULOK

-          Dilaw na Basurahan : NAKAKAHAWA o GINAMIT NG PASYENTE

D. Proseso ng Pag-aayos ng BILLING sa PAGLABAS ng PASYENTE

                1. Kumuha ng Clearance sa Nurse Station at papirmahan sa bawat department.

                2. Kapag tapos ng papirmahan bumalik sa Nurse Station para madala ng Nurse

          ang Chart ng Pasyente sa Billing.

       3. Maghintay ng Billing at magbayad  sa Kahera kung may charges.

       4. Bumalik sa Billing pagkabayad para matatakan ang Discharge Clearance.

       5. Bumalik sa Nurse Station para sa paglabas ng pasyente.

Mga Responsibilidad ng Pasyente

 1. Watcher’s Pass
  1. Kumuha ng Watcher’s Pass sa Nurse Station
  2. Isang pasyente, isang bantay lamang ang pinapayagan depende sa kondisyon ng pasyente.
  3. Kung ang pasyente ay may EBD, makipag-ugnayan sa EBD Staff na naka-assign sa ospital.
  4. Kung may Philhealth na gagamitin ang pasyente, ipasa ang kompletong requirements sa Philhealth Section ng Ospital.
  5. Kung magdadala ng kagamitang de kuryente tulad ng electric fan, ipaalam sa gwardiya para maitala nila na mayroon kayong dala na di pag-aari ng ospital na iuuwi rin paglabas ng inyong pasyente. May bayad na sampung (10) piso kada araw para sa konsumo ng kuryente.
  6. Ingatan ang hospital card / registry card ng inyong pasyente. Hinahanap ito sa kahit aling departamento ng ospital tulad ng Botika/Pharmacy at Billing and Claims Unit.

*** Para sa karagdagang impormasyon o mga katanungan, pumunta sa Information Section.