MENU

BILLING/KWENTAHAN/PHILHEALTH Office

Oras ng Opisina:

Lunes- Biyernes 8:00 ng umaga -5:00 ng hapon

Sabado at Linggo 8:00 ng umaga- 4:00 ng hapon

Kumpletuhin ang mga sumusunod:

- Form 1, Form 2 (Private Patients) may pirma ng kanilang doktor

- Philhealth ID

- MDR (Member Data Record)

- Birth Certificate of member and patient             

- Marriage Contract

Ibigay agad ang mga ito sa Billing Section bago pa man lumabas ng ospital ang pasyente. Ang hindi makakapagbigay agad ng mga ito ay hindi mabibigyan ng Philhealth benefits. Sa kahera lang magbayad at humingi ng resibo.